image description Detaylar İçin Sürükleyin

Amaç

    A&B İletişim'in kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna'yı, halkla ilişkiler mesleğini üniversite, sektör ve gelecek açısından irdeleyen konferanslar dizisiyle anmak.
    21. yüzyılın dinamiklerine uygun olarak, mesleğin disiplinlerarası yaklaşım ve yenilenme ihtiyacını vurgulamak.
    Sektör profesyonelleriyle akademik çevreler arasındaki diyaloğa ortam yaratmak.
    Mesleğin etik değerlerinin gündeme getirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Hayatını iletişim mesleğine adayan Prof. Dr. Alâeddin Asna, bir uygulayıcı olması nedeniyle, derslerinde teori ve pratiği birleştirmeye, mesleği sahada deneyimletmeye büyük özen gösterirdi. Asna’nın “her koşulda eğitim” ilkesiyle başlatılan Alâeddin Asna Konferanslar Serisi’yle; iletişim mesleğinin geleceğini sorgulamak, öğrencilere teoride öğrendiklerini bu etkinlikler serisinde görev alarak deneyimleme fırsatı sunmak hedefleniyor.
Serinin ilk çalışması, 24 Nisan 2017 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve A&B İletişim A.Ş. tarafından düzenlenen “Dijital Gerçeklikte Halkla İlişkilerin Evrimi” konulu Çalıştaydı. Çalıştayda sunulan bildirilerin tam metinlerinin yer aldığı kitap, Cinius Yayınları tarafından basıldı. İkinci konferans 19 – 20 Nisan 2018 günü Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirildi. “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” konulu konferans; disiplinlerarası bir perspektifle, iletişim alanının profesyonellerini, araştırmacılarını ve öğrencilerini bir araya getirdi. (Konferanslarla ilgili bilgilere sitemizin arşiv sekmesinden ulaşılabilir.) İletişim sektöründe çalışan herkese ve öğrencilere açık olacak konferanslar, her yıl bir başka iletişim fakültesinin işbirliği ve yeni bir başlıkla düzenlenmeye devam edecek ve sitemiz aracılığı ile duyurulacak.

image description

Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu
“Post-truth”
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
25-26 Nisan 2019


Bildiri özetlerinin gönderim süresi 4 Mart Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır.
Sempozyum temasına uygun olarak hazırlanan ve
derleme ya da araştırma niteliği taşıyan bildirilerinizin 150-300 kelimelik özetini


yenizamanlarvehalklailiskiler1@gmail.com

adresine gönderebilirsiniz.

Detaylar için "Çağrı Metni" butonuna tıklayınız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz Konuşmacılar

image description

Prof. Dr. Haluk Gürgen

Bahçeşehir Ünv. İletişim Fakültesi
image description

Bekir Ağırdır

Konda Araştırma
image description

Sibel Asna

A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm Takvimi İndir

Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI, Anadolu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan EROĞLU, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. R. Ayhan YILMAZ, Anadolu Üniversitesi, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Sibel Asna, A&B İletişim, Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Haluk GÜRGEN, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
‘’POPÜLİZM ÇAĞINDA POST-TRUTH’’

Prof. Dr. Ali Atıf BİR, İletişim Bilimleri Enstitüsü
‘’POST-TRUTH ÇAĞINDA ETKİLEŞİM (ENGAGEMENT) MÜMKÜN MÜ?

Prof. Dr. Nadir SUĞUR, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı
‘’TRUTH, POST-TRUTH VE ÖTESİ’’

Mehmet Atakan Foça, TEYİT.ORG
‘’PİNOKYOLAR ÇAĞININ ANATOMİSİ’’

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bilgici Oğuz & Arş. Gör. Emel Oturak, İstanbul Kültür Üniversitesi
‘’POST-TRUTH ÇAĞINDA YENİ MEDYA UYGULAMALARI VE DÖNÜŞEN HALKLA İLİŞKİLER PRATİĞİ’’

Arş. Gör. Anıl Uğur Oğuzcan, Marmara Üniversitesi; Öğr. Gör. Özgenur Reyhan Kurtuldu, Altınbaş Üniversitesi   
‘’DİJİTAL ÇAĞDA GERÇEKLİĞİN İNŞASINDA HALKLA İLİŞKİLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK’’

Doç. Dr. A. Banu Bıçakçı, İzmir Ekonomi Üniversitesi
‘’POST-TRUTH ÇAĞINDA HALKLA İLİŞKİLER’İN ‘’HAKİKAT YÖNETİCİLİĞİ’’ ROLÜ: GIDA VE BESLENME ALANINDAKİ YALAN HABERLERE YÖNELİK STRATEJİLER’’ 

Prof. Dr. Ayla Okay & Prof. Dr. Yeşim Güçdemir, İstanbul Üniversitesi
‘’HALKLA İLİŞKİLER TEZLERİNDEKİ EĞİLİMLERİN, TEZİ YÖNETENLERİN ÇALIŞMA ALANLARIYLA BAĞLANTISI’’

Anadolu Üniversitesi Yeni Öğrenci Yemekhanesi

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç, İstanbul Gelişim Üniversitesi
‘’YENİ MEDYA KULLANIMI İLE GERÇEKLİĞİN VE AN’IN TÜKETİMİ OLGUSUNUN HALKLA İLİŞKİLER ALANINA ETKİLERİ’’

Yağmur Atalay & Mükerrem Önlü, Ege Üniversitesi
‘’GERÇEK İLE SAHTE ARASINDAKİ GÖRÜNMEZ ÇİZGİ: POST-TRUTH ÇAĞINDA SOSYAL MEDYADA BENLİK SUNUMU’’

Arş. Gör. Bahşende Çoban, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
‘’POST-TRUTH ÇAĞINDA DİJİTAL GAZETECİLİK VE HABER BAŞLIKLARINDA TIK TUZAĞI’’

Dr. Öğr. Üyesi Banu Kumbasar, İstanbul Üniversitesi
‘’HALKLA İLİŞKİLER LİTERATÜRÜNDE SAĞLIK İLETİŞİMİ ARAŞTIRMALARI: 1992-2018 YILLARI ARASINDA YAYINLANMIŞ MAKALELERE YÖNELİK BİR İNCELEME’’

Doç. Dr. G. Senem Gençtürk Hızal, Başkent Üniversitesi
‘’HAKİKATİN ÖTESİNDE HAKİKATİ ARAMAK: BİR ‘İDDİA’NIN PEŞİNDE’’

Doç. Dr. Melike Aktaş, Ankara Üniversitesi
‘’POST-HAKİKAT ÇAĞINDA STRATEJİK İLETİŞİM: YENİ ARAYIŞLAR VE YAKLAŞIMLAR’’

Doç. Dr. Pınar Özdemir, Ankara Üniversitesi
‘’BÜYÜK VERİ BAĞLAMINDA HALKLA İLİŞKİLER ETİĞİ: SORUNLAR VE OLANAKLAR’’

Prof. Dr. Ayla Okay, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Ebru Özgen, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Sema Becerikli, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yelda Şenkal & Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Akaydın, Nişantaşı Üniversitesi
‘’YARATICI PARADİGMA AÇISINDAN HALKLA İLİŞKİLER: KURUMLARIN İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ’’

Dr. Öğr. Üyesi Simge Emekçi & Arş. Gör. Selçuk Çetin, Bozok Üniversitesi
‘’POST-TRUTH İÇERİKLER VE PAYLAŞILMA MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME’’

Öğr. Gör. Dr. Belgin Yazıcı, İstanbul Kültür Üniversitesi
‘’YENİ LÜKS KAVRAMI BAĞLAMINDA Y KUŞAĞI İLE EVRİLEN TÜKETİM VE Y KUŞAĞININ LÜKS KAVRAMINA BAKIŞI’’

Öğr. Gör. İrem Oran, İstanbul Kültür Üniversitesi
‘’VERİ ODAKLI HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI: 21. YÜZYILDA DEĞİŞEN HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA İLİŞKİLERİ

Arş. Gör. Ali Karpuz & Arş. Gör. Nevra Üçler, İstanbul Gelişim Üniversitesi
‘’POST-TRUTH ANLAYIŞININ ETKİLEŞİMLİ HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI ÜZERİNE YANSIMALARI: ALIŞVERİŞ SİTELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME’’

Anadolu Üniversitesi Taş bina

Dr. Sadık Çalışkan, İnönü Üniversitesi; Tuba Baytimur, Maltepe Üniversitesi
‘’PROPAGANDA 2: POST-TRUTH VE GERÇEĞİN MÜCADELESİ

Arş. Gör. İlknur Atasoy & Arş. Gör. Özgür Adan, Anadolu Üniversitesi
‘’TÜRKİYE’DE EN BEĞENİLEN 25 YERLİ ŞİRKETİN HALKLA İLİŞKİLER AMAÇLI YOUTUBE VE İNSTAGRAM KULLANIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ’’

Arş. Gör. Yunus Emre Çağdaş & Prof. Dr. Mine Saran, Ege Üniversitesi
‘’POST-TRUTH ÇAĞINDA KAMUSAL ALANDA HAKİKATİN İNŞASI: ‘’KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR’’

Öğr. Gör. Özlem Doruk Şahin & Prof. Dr. R. Ayhan Yılmaz, Anadolu Üniversitesi
‘’POST-TRUTH DÖNEMDE İTİBARI KORUMAK: MEDYADA MARKA KRİZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME’’

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Aydoğan, Karabük Üniversitesi
‘’GERÇEKLİK, GERÇEKÇİLİK, SİNEMA VE POST-TRUTH’’

Arş. Gör. Emrah Başer & Arş. Gör. Semra Akıncı, Anadolu Üniversitesi
‘’POST-TRUTH BAĞLAMINDA NETFLİX VE SİNEMA: SİNEMA REKLAMCILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA’’

Sümeyye Yıldız, Eskişehir Teknik Üniversitesi; Arş. Gör. İsmail Kaplan, Anadolu Üniversitesi
‘’HAKİKAT SONRASI ÇAĞDA MEKÂNIN VE ANLAMIN ÜRETİMİ’’

Prof. Dr. Mustafa Özodaşık, Selçuk Üniversitesi
‘’Z NESLİ VE İLETİŞİM SORUNLARI’’

Bekir AĞIRDIR, KONDA Araştırma Genel Müdürü
‘’BELİRSİZLİK VE KARMAŞIKLIK ÇAĞINDA İLETİŞİM’’

Anadolu Üniversitesi Yeni Öğrenci Yemekhanesi

Doç. Dr. Ece Baban, Fenerbahçe Üniversitesi
‘’MEŞRUİYET SAVAŞLARINDA GÜVENLİK ALGISI VE HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ: CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ’’

Hande Tuncer, Bahçeşehir Üniversitesi
‘’BAĞLILIK VE DÜRÜSTLÜK’’

Dr. Öğr. Üyesi Şule Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi
‘’GERÇEKÖTESİ (POST-TRUTH) MESAJLARIN TANINIRLIĞA ETKİSİ: YOZGAT ÖRNEĞİ

Av. Mustafa Serhat Kaşıkara
‘’POST-TRUTH EKSENİNDE HUKUKUN YANARDÖNERLİĞİ VE SİMÜLASYON EVRENİNE GİRİŞ’’

Ayşegül Eryılmaz, Ege Üniversitesi
‘’KÜRESEL LİDERLER VE POST-TRUTH’’

Arş. Gör. Sezgin Ateş, Anadolu Üniversitesi 
‘’POLİTİK U DÖNÜŞÜ: DEVLET BAHÇELİ’NİN TBMM GRUP KONUŞMALARI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME’’

Dr. Öğr. Üyesi Nalan Sınay, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Siyasal İletişim ve Post-Truth Söylemler: Donald Trump Twitter Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlkay Ceyhan, İstanbul Kent Üniversitesi
‘’DİJİTAL İLETİŞİM ÇAĞINDA SİYASETİN DİJİTALLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: POST-TRUTH VE DİJİTAL SİYASETİN YALAN HABER EKSENİNDE ANALİZİ’’

Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Kete Tepe, Afyon Kocatepe Üniversitesi
‘’İLETİŞİM ETİĞİNE BİR KATKI: FOUCAULT’NUN HAKİKAT CESARETİ DERSLERİ POST-TRUTH ÇAĞINDA BİZE NE SÖYLÜYOR?’’

İbrahim Kahraman & Esra Çınar & Esma Günnar, Selçuk Üniversitesi
‘’HAKİKAT SONRASI ÇAĞDA YENİ MEDYA VE MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ’’

Tuba Baytimur, Maltepe Üniversitesi, Öğr. Gör. Sadık Çalışkan, İnönü Üniversitesi
‘’POST-TRUTH ÇAĞINDA GERÇEKLERE SADIK KALABİLMEK: HALKLA İLİŞKİLER İÇİN BİR FIRSAT OLARAK MEDYA OKURYAZARLIĞI’’ 

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, Üsküdar Üniversitesi
‘’POST-TRUTH DÖNEMDE DİJİTAL BAKIŞ VE OKUMA: BİLİŞSEL SORUNLAR

Dr.Öğr. Üyesi Elif Başak Sarıoğlu, Fenerbahçe Üniversitesi
‘’MEDYADA POST-TRUTH KAVRAMININ GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA’’

Öğr. Gör. Tuba Yılmaz & Öğr. Gör. Sevgi Yılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi
‘’GERÇEKLİK ÖTESİ ÇAĞDA MARKA FANATİZMİ: KURAMSAL BİR ANALİZ’’

Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül Ernek Alan, Maltepe Üniversitesi
‘’MARKA ŞEHİR OLMAK YOLUNDA DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLERİN KULLANIMI: İSTANBUL ÖRNEĞİ’’

Öğr. Gör. Dr. Ali Fikret Aydın, Afyon Kocatepe Üniversitesi
‘’POST-TRUTH ÇAĞDA MARKA İTİBARI: DANONE TÜRKİYE ÖRNEĞİ’’

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Akova, Yalova Üniversitesi
‘’ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ETKİNLİKLERİNİN ÜNİVERSİTELERİN İTİBAR YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE ETKİLERİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ’’

Bize sorun

image description

Sık Sorulan Sorular

Q.Konferansın çıktılarına nereden erişebiliriz.

A.Bu siteden erişebilirsiniz.

Q.Konferansa en fazla kaç kişi katılabilir?

A.Katılım için sayı sınırlaması bulunmamakta.

Q.Öğrenciler konferansa katılabilir mi?

A.Evet katılabilir.

Q.Konferansa İzleyici olarak katılım ücretli mi?

A.Hayır, ücretli değil.

#alaeddinasnakonferans

Konferansla ilgili görüş ve önerilerinizi paylaşın.


Adres Bilgileri

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
Yunusemre Kampüsü

Tepebaşı - Eskişehir
Tel: 0222 3350580


A&B İletişim
Valikonağı Cad., No:73 / 5
34371 Nişantaşı / İstanbul
(0212) 233 22 38